Siirry sisältöön

Seapoint, Lehdistötiedote, 11.6.2020 klo 16.00

Seapoint auttaa veneilijöitä pienentämään omaa hiilijalanjälkeään Neste MY uusiutuvan dieselin avulla

Seapoint on itsenäinen kotimainen polttoaineketju, jolla on veneasemia Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Saimaalla. Seapoint ottaa tuotevalikoimaansa Nesteen kehittämän suomalaisen innovaation, Neste MY uusiutuva diesel -polttoaineen. Seapointin Korpoström -asema on Suomen ensimmäinen Neste MY uusiutuvaa dieseliä myyvä veneasema. Uusiutuvaa dieseliä on tavoitteena tuoda Korpoströmin aseman lisäksi myös muille Seapointin asemille tarjolle. 

 

“Haluamme olla edelläkävijöiden joukossa tekemässä Suomen veneilystä vähäpäästöisempää. Asiakkaamme ovat toivoneet ilmaston kannalta kestävämpiä polttoainevaihtoehtoja ja nyt vastaamme kysyntään tuomalla tuotevalikoimaamme Neste MY uusiutuvan dieselin, perinteiselle fossiilisen dieselin rinnalle. Nesteen tarjoaman uusiutuvan dieselin avulla veneilijä voi vähentää omaa hiilijalanjälkeään tässä ja nyt. Uusiutuvaan dieseliin vaihtaminen ei vaadi veneilijöiltä uusia investointeja ‒ ainoastaan päätöksen siirtyä ilmaston kannalta parempaan ratkaisuun”, kertoo Seapointin toimitusjohtaja Fredrik Ekroos. 

 

Suomessa myytävä Neste MY uusiutuva diesel valmistetaan 100 %:sti jätteistä ja tähteistä, ja sen avulla veneilijä voi pienentää omia kasvihuonekaasupäästöjään jopa 90 %* koko elinkaaren ajalta laskettuna, verrattuna fossiiliseen dieseliin. 

 

“Uskon tämän kesän olevan erityisen aktiivinen kotimaanmatkailun ja -veneilyn suhteen. Sen vuoksi on tärkeää päästä tarjoamaan uusiutuvaa dieseliä veneilijöiden sekä autoilijoiden käyttöön heti kesän alusta alkaen. Korpoströmin veneasemalla Neste MY:ta voivat tankata veneilijöiden lisäksi myös autoilijat, ja valikoimasta löytyy myös muita dieseltuotteita, vastataksemme kaikkien asiakkaidemme tarpeisiin”, Ekroos jatkaa.  

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

 

Seapoint veneasemilla myydään vain täysin FAME vapaata dieseliä. Kaikki Seapoint asemilla myytävä polttoaine on Suomessa jalostettua Nesteen laadukasta polttoainetta.

Viime aikaisessa keskustelussa ja uutisoinnissa on noussut esiin ensimmäisen sukupolven FAMEa sisältävien biodiesel-polttoaineiden ja dieselbakteeriksi kutsutun mikrobikasvuston diesel-polttoainejärjestelmille aiheuttamat haitat. Ongelma voi muodostua, kun FAME-tyyppinen ensimmäisen sukupolven biodiesel sitoo helpommin vettä ja on sitä kautta otollisempi kasvualusta dieselbakteeriksi kutsutuille pieneliöille. Polttoainetankissa ja -syöttöjärjestelmässä kasvamaan päässyt mikrobikasvusto voi aiheuttaa häiriöitä polttoaineen syötössä ja johtaa moottorien käyntihäiriöihin.

 

Polttoainemerkinnät

Polttoainemerkintöjen mukaisesti diesel-polttoaineet tulee merkitä B7-merkinnällä, joka tarkoittaa, että polttoaineessa voi olla enintään 7% FAMEa. Merkintä ei kuitenkaan kerro sitä, että onko tai kuinka paljon polttoaineessa on FAMEa eli perinteistä biodieseliä. Seapoint venesasemilla myytävässä Nesteen dieselissä on 0% FAMEa eli polttoaine ei sisällä yhtään perinteistä ensimmäisen sukupolven biodieseliä.